I N F O

Informace o akcích - příspěvky - komentáře

Vinařsrví Lahofer

Vinařsrví Lahofer

👍 Produkce známých interpretů i letní kino můžete od července 2020 shlédnout v amfiteátru na střeše nově otevřeného Vinařství Lahofer. Najdete ho u Znojma na silnici od Suchohrdlel směrem na Brno. Architektonicky zajímavou budovu vinařství ve tvaru vlny nelze přehlédnout. Více na www.lahofer.cz

Povodně dříve a nyní

Povodně dříve a nyní

Rozsah minulých a současných povodní lze názorně dokumentovat na situaci ve Vranově nad Dyjí, kterým prošla největší zdokumentovaná povodeň v r. 1900. Tehdy řekou Dyjí protékalo cca 400 m3/s. Tento parametr byl brán v úvahu při projektování hráze vranovské přehrady, která má 9 přepadových otvorů umožňujících průtok 405 m3/s. Za povodně v roce 2002 přitékaloPřečtěte si více o Povodně dříve a nyní[…]

Jak kontaktovat uživatelskou podporu?

Jak kontaktovat uživatelskou podporu?

  Než vznesete svůjdotaz nebo připomínku k informačnímu systému „ORGMAN„:  1. Přečtěte si prosím odpovědi na časté dotazy na www.orgman.cz/dotazy. 2. Zkontrolujte uživatelské nastavení na www.orgman.cz/podpora. Teprve pak kontaktujte správu systému zasláním mailu na adresu podpora@orgman.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na tomto webu.