Koronavirus

Grafy srovnávající úmrtnost na COVID-19 s některými dalšími příčinami úmrtí ve světě a vybraných zemích.

ÚMRTNOST neboli mortalita udává podíl zemřelých z celé populace daného území za určité časové období. (Nezaměňovat se Smrtností neboli letalitou, která udává podíl zemřelých z počtu nakažených a nezohledňuje celkový počet obyvatelstva daného regionu).

Data v grafu udávající počet obětí onemocnění COVID-19 jsou počítána od začátku epidemie. Údaje o počtu obětí dopravních nehod, běžné chřipky, nádorových a kardiovaskulárních onemocnění jsou zaokrouhlené roční průměry udávané Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Grafy jsou aktualizovány zpravidla v týdenních intervalech.

Údaje srovnávající úmrtnost COVID-19 versus Chřipka versus Rakovina v ČR jsou průběžně aktualizovány na https://nepanikarzbytecne.online/