Povodně dříve a nyní

Rozsah minulých a současných povodní lze názorně dokumentovat na situaci ve Vranově nad Dyjí, kterým prošla největší zdokumentovaná povodeň v r. 1900. Tehdy řekou Dyjí protékalo cca 400 m3/s. Tento parametr byl brán v úvahu při projektování hráze vranovské přehrady, která má 9 přepadových otvorů umožňujících průtok 405 m3/s.

Za povodně v roce 2002 přitékalo v Podhradí na Dyji do vranovské přehrady přehrady „jen“ 298 m3/s a v roce 2006 protékalo 364 m3/s.

Jako „stoletá voda“ (Q100) je brán průtok 260 m³/s, přičemž 3. povodňový stupeň s extrémním ohrožením pro obyvatele Vranova n. Dyjí představuje představuje padesátiletá (Q50) s průtokem 229 m3/s. Povodňový stav pod vranovskou přehradou může způsobit i současné otevření všech výpustí a turbín s celkovým průtokem 210 m3/s.

Více na www.vrancl.cz/data a www.pmo.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *