I N F O

Informace o akcích - příspěvky - komentáře

Povodně dříve a nyní

Povodně dříve a nyní

Rozsah minulých a současných povodní lze názorně dokumentovat na situaci ve Vranově nad Dyjí, kterým prošla největší zdokumentovaná povodeň v r. 1900. Tehdy řekou Dyjí protékalo cca 400 m3/s. Tento parametr byl brán v úvahu při projektování hráze vranovské přehrady, která má 9 přepadových otvorů umožňujících průtok 405 m3/s. Za povodně v roce 2002 přitékaloPřečtěte si více o Povodně dříve a nyní[…]