Koronavirus

Grafy srovnávající úmrtnost v souvislosti s onemocněním COVID-19 s některými dalšími příčinami úmrtí ve světě a vybraných zemích.

ÚMRTNOST neboli mortalita udává podíl zemřelých z celé populace daného území za určité časové období. (Nezaměňovat se Smrtností neboli letalitou, která udává podíl zemřelých z počtu nakažených a nezohledňuje celkový počet obyvatelstva daného regionu).

Data v grafu udávající počet obětí onemocnění COVID-19 jsou počítána od ledna 2020. Údaje o počtu obětí dopravních nehod, běžné chřipky, nádorových a kardiovaskulárních onemocnění jsou zaokrouhlené roční průměry udávané Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Jednotlivé země nemají pro vykazování příčiny úmrtí stejná pravidla, kolik z uvedených úmrtí covid-19 bezprostředně zapříčinil a u kterých případů byl spíše vedlejším faktorem.

Na jaře r. 2020 se první vlna koronaviru na číslech o úmrtí ve srovnání s průměrem téměř neprojevila – výraznější odchylka nastala teprve v září.

Údaje srovnávající úmrtnost COVID-19 versus Chřipka versus Rakovina v ČR jsou průběžně aktualizovány na https://nepanikarzbytecne.online/